CV

TopTeam – DFIT AB / System och infrastrukturadmin Registercentrum VGR

Administration och underhåll av Registercentrums interna infrastruktur med servrar, switchar, brandväggar. Powershell-script. Löpande problemlösning.
Windows server, Hyper-V, RDS, WatchGuard, DPM, SCCM, SCOM.. Serverhårdvara.

maj 2021 –

Senior Systems Consultant, EG Sverige AB

Drift och utveckling av kundmiljöer med Windows server och centrala molnlösningar. Installation och konfiguration av system för fakturering och kundinformation till energibranschen, IIS-och SQL- server. Alla förekommande versioner av Windows server (2008 – 2019). Skriptning i Powershell.  Updatering och nyinstallation av Windows server
2019. Dokumentation.

okt 2020- mar 2021.

Senior Consultant, Castra AB

Applikationspaketering i stort internationellt projekt: SCCM, App-V, Ivanti Workspace Manager, ALM, AD-administration, Powershell.
Advanced Installer, e-paket, Sysman, DeployKing m.m.

2019-nuv.

Seniorkonsult, ATEA

Specialitet SCCM, deployment, paketering och arbetsplats

2017-2018

Senior Microsoft Consultant TeamTech

Administration, Felsökning och felavhjälpning i olika miljöer. Ärendehantering. ITIL-baserat arbetssätt. Kontakt med olika System-Center produkter och AD (Active Directory) funktioner. System för ärendehantering och “asset management”.

2016-2017

Systemtekniker Mölndals Stad

Paketering av mjukvara genom MSI eller App-V och publicering via SCCM 2012R2. VMWare virtual Center som plattform för virtuella servrar och klienter. Active Directory administration av användare och grupper.

2006-2016

Projekt SNITS Mölndals Stad

In 2012, the city of Mölndal migrated from a mixed environment of Novell and Microsoft to a pure Microsoft environment. The project’s goal was “to achieve a unified technology platform for the municipality and an environment that is more automated and therefore more cost effective. The municipality should also have modern tools to collaborate both internally and externally. “

2011-2012

IT Manager onsite Mölndals Stad

Ansvara för gymnasieskolornas nätverk, datorer och system. Arbete med budget och inköp. Installera, administrera och uppgradera system. Även vissa administrativa system, PMO/Profdoc, Indra…

2000-2007

Instruktör / utbildare

Hålla utbildningar i Novell Netware, Windows NT, Datorhårdvara – A+, och lokala nätverk – datorkommunikation.

1995-2000

Lärare & Systemingenjör Örebro Universitet

Sköta tekniska institutionens datorer och nätverk samt hålla en kurs “Lokala Nätverk” för blivande ingenjörer inklusive examination.

1996-1997

Örebro Universitet

Teknisk examen mikrodator / elektronik / programmering Ämnesområde: Datorkommunikation

 

1987-1989

Cornerstone

OS Deployment using Windows ADK, MDT 2013 and SCCM 2012 R2.
Ämnesområde OS Deployment using Windows ADK, MDT 2013 and SCCM 2012 R2

2015-2015

Olika utbildningar

  • 2015 PM3 Grund
  • 2013 T707 Grundkurs i AdminStudio 11-.5
  • 2012 10747 Administering System Center
  • 2012 Configuration Manager
  • 2012 10324 Impl. & Managing MS Desktop Virtualization using App-V
  • 2011 Configure Managing and Maintaining Windows Server 2008