Sol, Safari & Serundeng
En kryddig reseberättelse av Anders och Marianne Lennqvist

Sol, Safari & Serundeng i media:

Edouard Cointreau, ordförande i Gourmand Cook Book Award och Marianne & Anders Lennqvist

Best in the world - third place Gourmand Awards Paris 11/2 2010. Culinary Travel Guides

 

Vår Monter på Bokmässan 24-27 sept. 2009

 

Mölndalsposten 23/9 2009:

GT 15/9 2009

GP Två Dagar 19/9 2009:

Nerikes Allehanda 23/2 2010:

Pressreleaser i Newsdesk om Sol, Safari & Serundeng