Sol, Safari & Serundeng
En kryddig reseberättelse av Anders och Marianne Lennqvist